ZADANIA ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

 

Zastępca komendanta powiatowego PSP :
1. nadzoruje :
a) Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych.
2. realizuje bezpośrednio zadnia z zakresu spraw :
a) informatyki,
b) łączności,
c) obronnych,
d) informacji niejawnych.