RYS HISTORYCZNY

 

Rys historyczny

Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 w Radzyniu Podlaskim

 

     Zebranie założycielskie Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Radzyniu Podlaskim odbyło się w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim w dniu 04 lutego 1999 r.  – liczba uczestników (założycieli) 23 osoby. Koło liczyło wówczas 28 emerytów i 1 rencistę – razem 29 osób.
Pierwszy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Antoni Rusinek – prezes, Marian Protaś – wiceprezes, Andrzej Młynarczyk – sekretarz, Tadeusz Marczuk – skarbnik, Janina Regulska-Komar – członek. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Mieczysław Kwasowiec – przewodniczący, Jerzy Domański – członek, Stanisław Bekulard – członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki  ZEiRP RP w Lublinie, który odbył się 24 lutego 1999 r. zostali: Antoni Rusinek, Andrzej Młynarczyk, Marian Protaś, Tadeusz Marczuk i Jerzy Domański.
W dniu 08 grudnia 2002 roku, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy Zarząd Koła Powiatowego ZEiRP RP w Radzyniu Podlaskim w następującym składzie: Witold Korulczyk – prezes, Henryk Hałajko – wiceprezes, Jerzy Domański – sekretarz, Mieczysław Kwasowiec – skarbnik, Antoni Rusinek – członek. Komisja Rewizyjna: Tadeusz Marczuk – przewodniczący, Stanisław Bekulard – członek, Tadeusz Domański – członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie wybrani zostali Henryk Hałajko i Jerzy Domański.
W dniu 18 lutego 2007 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany Zarząd na następną kadencję w następującym składzie: Witold Korulczyk – prezes, Marian Protaś – wiceprezes, Jerzy Domański – sekretarz, Mieczysław Kwasowiec – skarbnik, Henryk Hałajko – członek. Komisja Rewizyjna: Tadeusz Marczuk – przewodniczący, Stanisław Bekulard – członek, Krzysztof Jastrzębski – członek. Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP zostali:  Henryk Hałajko i Jerzy Domański.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 stycznia 2011 r. władze Koła nie uległy zmianie, Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały ponownie wybranie w niezmienionym składzie w stosunku do roku 2007.  Delegatami na Zjazd Wojewódzki ZEiRP RP w Lublinie zostali: Witold Korulczyk i Henryk Hałajko.
Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Koło Powiatowe w Radzyniu Podlaskim liczy 20 emerytów i rencistów pożarnictwa i korzysta z pomieszczenia biurowego przydzielonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Pomiarowej 1.
W ramach działalności statutowej Związku, kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są posiedzenia Zarządu Koła, w trakcie których przekazywane są informacje otrzymywane z Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie oraz informacje bieżące związane z funkcjonowaniem Koła oraz współpracy z Komendą Powiatową PSP. Zarząd kilkakrotnie inicjował udzielenie pomocy finansowej dla emerytów i rencistów, którzy są w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej i potrzebują wsparcia finansowego z funduszu socjalnego będącego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Corocznie, kilka osób składa wnioski o takie wsparcie lub o dofinansowania do kosztów pobytu w sanatoriach lub wycieczkach. Na uwagę zasługuję działalność Komisji Rewizyjnej naszego Koła, która skrupulatnie ocenia działalność Zarządu, w tym rozliczenia finansowe, które są nieodłącznym elementem działalności statutowej Związku. Na wniosek Zarządu Koła kilku emerytów i rencistów pożarnictwa otrzymało odznaczenia resortowe, m.in. odznaki „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Zasłużony Dla ZEiRP RP”. Odznaczeni zostali m.in. Witold Korulczyk, Marian Protaś, Henryk Hałajko, Jerzy Domański, Mieczysław Kwasowiec, Tadeusz Marczuk, Krzysztof Jastrzębski, Zygmunt Paskudzki, Marian Sak, Ryszard Pieńko, Stanisław Bekulard, Andrzej Choreń.
Członkowie Koła uczestniczą w wielu spotkaniach, naradach, szkoleniach i uroczystościach organizowanych przez Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, Komendę Powiatową PSP w Radzyniu Podlaskim oraz władze miejskie i powiatowe. Stałym kalendarzem, w  którym  uczestniczą członkowie naszego Koła są: udział w obchodach powiatowych i gminnych „Dnia Strażaka”, jubileuszach jednostek OSP, spotkaniach opłatkowych i noworocznych. Bardzo miłym akcentem jest zapraszanie emerytów i rencistów pożarnictwa na uroczyste spotkania organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Radzyniu Podlaskim – Panie Komendancie serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania należą się dla Prezesa oraz całego składu Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie za aktywność działania, wsparcie merytoryczne  oraz zapraszanie członków naszego Koła na wyjazdowe szkolenia, spotkania integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze.
W ramach krótkiego rysu historycznego działalności naszego Koła poniżej przedstawiamy kilka zdjęć związanych z uczestnictwem emerytów i rencistów w spotkaniach, uroczystościach, szkoleniach i wycieczkach.

Opracował:
Sekretarz Koła ZEiRP RP
Marian Protaś

 

Otwarcie nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim – 15 października 2000 r.

 1

W otwarciu strażnicy uczestniczyli również emeryci i renciści pożarnictwa z Radzynia Podlaskiego – 2000 rok.

2

Wyróżnieni emeryci i renciści pożarnictwa Koła Powiatowego w Radzyniu Podlaskim podczas otwarcia nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim  –od lewej: Ryszard Pieńko, Zygmunt Paskudzki, Marian Protaś, Marian Sak

 

Pożegnanie emerytów pożarnictwa Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim

 3

Wręczenie dokumentów emerytalnych  st. ogn. Mieczysławowi Kwasowcowi

4

 Odznaczenie pożarnicze dla emeryta ogn. Tadeusza Marczuka

 

Emeryci i renciści pożarnictwa z Radzynia Podlaskiego uczestniczyli w wyjazdach szkoleniowo – krajoznawczych organizowanych przez ZW ZEiRP RP w Lublinie

 5

 Na zdjęciu uczestnicy wyjazdu szkoleniowo-krajoznawczego do Zakopanego

 

Emeryci i renciści pożarnictwa z Radzynia Podlaskiego uczestniczyli również w wycieczkach organizowanych przez ZW ZEiRP RP w Lublinie

6

  Na zdjęciu uczestnicy wycieczki do Grecji