Kwi 012019
 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powołał na stanowisko komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara.
Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 29 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO wręczył akty powołania nowym komendantom Państwowej Straży Pożarnej.

 

Żródło: MSWiA