Sty 042019
 


W 2019 roku tutejsza komenda planuje przeprowadzić niżej wymienione szkolenia przewidziane dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

  1. W terminie 04.02.2019r. – 09.03.2019r. – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (część teoretyczna prowadzona metodą e-learningową),
  2. W terminie 25.03.2019r. – 02.04.2019r. – szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
  3. W terminie 02.09.2019r. – 10.09.2019r. – szkolenie naczelników OSP,
  4. W terminie 23.09.2019r. – 04.10.2019r. – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
  5. W terminie 14.10.2019r. – 25.10.2019r. – szkolenie z kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP.