Kwi 172019
 

Z dniem 17 kwietnia 2019 roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powołał na stanowisko zastępcy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim mł. bryg. Sylwestra Wiąckiewicza. Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim. W uroczystości powołania wzięli udział: Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Powiatowy PSP  w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta  Jarosław Ejsmont oraz pracownicy i funkcjonariusze radzyńskiej komendy.

Czytaj dalej »

Kwi 012019
 

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powołał na stanowisko komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara.
Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 29 marca 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka SUSKIEGO wręczył akty powołania nowym komendantom Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj dalej »